Khởi công xây dựng và sửa chữa nhà ăn mới.

Để nâng cao chất lượng bữa ăn cũng như hỗ trợ cán bộ công nhân viên có giờ nghỉ thoải mái sau những giờ làm việc căng thẳng, dự án sửa chữa nâng cấp nhà ăn đã chính thức khởi công vào đầu tháng 10. Đúng ngày 6/10, Lễ động thổ, khởi công xây dựng nhà ăn diễn ra trước sự chứng kiến của Ban giám đốc cũng như các Trưởng bộ phận. Công trình dự kiến hoàn thành vào ngày 19/12/2015 và chính thức hoạt động vào ngày 4/1/2016.

Ledongtho