Kiểm Tra Và Đánh Giá

qc1

 

Kiểm soát chất lượng là nền tảng và chía khoa cho thành công tại SIK-V. Phòng Q.C của chúng tôi đảm bảo cho từng sản phẩm đạt chất lượng cao nhất. Nguyên tắc của SIK-V là đảm bảo cho từng mẻ sản xuất sẽ được lấy mẫu để đảm bảo tính ổn định qua từng lô sản xuất với các tiêu chí như sau:

-          Kiểm tra bề ngoài hạt nhựa

-          Kiểm tra độ phân dải màu

-          Kiểm tra nhiễm bẩn trên hạt nhựa

-          Kiểm tra kích cỡ hạt nhựa

-          Kiểm tra nhiễm sắt trong hạt nhựa

Bên cạnh đó SIK-V đã và đang sử dụng phòng thí nghiệm hiện đại và được trang bị đầy đủ máy móc phục vụ cho việc kiểm tra và đánh giá các tính chất cơ, lý, hóa của hạt nhựa.

Chi tiết Danh sách thiết bị kiểm tra và đánh giá 

 


qc2qc3