Triết lý quản lý

trietlyquanly1_1

 

 

Triết lý quản lý và nhiệm vụ

 

Con người là trên hết, dựa trên tinh thần của "tình yêu (ai)" và "tôn trọng (kei), và cùng với nhau chúng ta cố gắng hướng tới góp phần phát triển xã hội

 

Tầm nhìn 

 

Liên tục phát triển, phục vụ khách hàng và xã hội, thông qua các hoạt động toàn cầu và đáp ứng các  nhu cầu mới của khách hàng.

 

IK values (Giá trị IK)

 

Để gìn giữ chân giá trị  và sự tôn trọng cho con người.(Đạo đức)

 

Để liên tục thách thức các giới hạn với những lý tưởng lớn lao, ước mơ vĩ đại và niềm đam mê lớn. (Khát  vọng)

 

Để khuyến khích  đối thoại và làm việc theo nhóm, và đánh giá cao sự phát triển chuyên nghiệp của nhân viên. (Tổ chức)

 

Để trở thành đối tác tốt nhất của khách hàng, cung cấp các giải pháp từ quan điểm của khách hàng. (Vai trò)

 

Để phát triển với con người ở các nước khác nhau, chia sẻ và tôn trọng các giá trị phong phú  với mục đích cho sự thịnh vượng

 

chung. (Cộng sinh)

boder_copy_3