Hệ Thống Chất Lượng

SIK-V đặt trọng tâm vào sản xuất và giao hàng  có chất lượng để làm hài lòng tất cả các khách hàng và để tạo niềm tin cho từng sản phẩm từ khâu phát triển cho đến cải tiến sản phẩm bằng việc duy trì hệ thống quản lý chất lượng có chiều sâu của chúng tôi.

Để đạt được các mục tiêu cụ thể trên, công ty của chúng tôi đã phổ biến và thông báo cho toàn thể nhân viên SIK-V chính sách để đặt ra  và tuân theo như sau

“Nhập nguyên liệu, xuất chất lượng’’

he_thong_chat_luong

Hiện tại SIK-V được cấp chứng chỉ bởi 2 hệ thống: Hệ thống quản lý chất lượng cũng như hệ thống quản lý môi trường. Ngoài ra công ty cũng đảm bảo tuân theo các quy định của chính quyền sở tại.

  • Certified...
    DQS_ISO_9001
  •            Certified...
    DQS_ISO_14001
  •           Certified...
    DQS_IATF
 

 

IATF 16949:2016 là 1 chứng chỉ tiên phong của SIK-V để công ty có thể cạnh tranh tốt hơn trong lĩnh vực ôtô và xe máy toàn cầu.