Masterbatch

masterbatch

 

Masterbatch là các hạt tạo màu cô đặc được sản xuất với số lượng lớn tại SIK-V. Chúng tôi có thể cung cấp chất tạo màu vô cơ và hữu có cho các hạt màu chứa chất tạo màu với độ cô đặc cao. Tất cả các màu đều có sẵn dưới dạng hạt nhựa cắt theo tiêu chuẩn:

Dưới đây là các loại masterbatch chúng tôi cung cấp: ABS, PP, PE, PS