Chính sách môi trường

Chinhsachmoitruong2_2

SIK-V là nhà sản xuất nhựa màu hàng đầu tại Việt Nam. Mục tiêu của chúng tôi là sản xuất hàng hóa có chất lượng và cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Bên cạnh đó chúng tôi cũng nhận thức rõ được trách nhiệm với xã hội và môi trường. Để tránh các ảnh hưởng xấu đến môi trường, trong các công đoạn sản xuất SIK-V đều coi đó cũng là 1 phần trách nhiệm của công ty. Để giải quyết vấn đề này, SIK-V đã tuân theo hệ thống quản lý môi trường được biết đến rộng rãi là . Chúng tôi bắt đầu phổ biến thực hiện ISO14001-2015 đến toàn thể nhân viên và công bố với các tổ chức bên ngoài Chính sách môi trường của SIK-V.

Ngoài ra SIK-V cũng đạt được các chứng chỉ MUA HÀNG XANH từ những khách hàng chính để thực hiện chính sách thu mua xanh bảo vệ môi trường trong các công đoạn sản xuất.

 Chứng chỉ mua hàng xanh từ Canon

 Chứng chỉ mua hàng xanh từ Brother

environment-banner_2