Bột Màu

botmau

Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, chúng tôi có thể cung cấp cho khách hàng bột màu đã được pha trộn sẵn theo yêu cầu đặt hàng của khách hàng.

Cho sự tiện lợi của khách hàng, SIK-V có thể cung cấp dịch vụ trộn hạt nguyên sinh và chất tạo màu và chuyển đến cho khách hàng sử dụng dựa trên công nghệ, thiết bị và đội ngũ kĩ thuật cao của chúng tôi với mục tiêu đạt độ chính xác và chất lượng cao về màu.