Kho

kho

 

SIK-V luôn tự hào về hệ thống kho của chúng tôi. Để đảm bảo sản xuất và giao hàng với số lượng lớn của hàng nguyên sinh và thành phẩm, SIK-V đã xây dựng 1 hệ thống kho rộng lớn và hiện đại với tổng diện tích lên đến 6000 m² và hệ thống giá để hàng 4 tầng.

Tại kho của SIK-V, hàng thành phẩm và hàng nguyên liệu cũng như các loại hàng khác được sắp xếp ở các khu vực riêng biệt.

Bên cạnh đó, hệ thống FIFO được áp dụng đầy đủ và chính sách của chúng tôi là chỉ giữ 1 loại nhựa trên cùng 1 cao bản.

 

kho_1_1kho_2