TRẠM ĐIỆN TRUNG THẾ 22KV

Tram_Dien

Sau hơn 5 tháng tiến hành xây dựng cơ sở hạ tầng và lắp đặt thiết bị, trạm điện trung thế 22KV đã hoàn thành. Nhà thầu Hitachi kết hợp với đại diện phòng Bảo trì công ty TNHH SIK Việt Nam tiến hành kiểm tra và đóng điện sử dụng từ ngày 1/1/2018.

Khi trạm điện trung thế được đưa vào sử dụng, chi phí kết nối hàng tháng sẽ được giảm đi đáng kể.