Ngày từ thiên 2017

Hai_duong

Đã từ  lâu, ngày từ thiện đã trở thành một nét đẹp truyền thống của công ty SIK Việt Nam.

Năm nay, công ty đã sắp xếp ghé thăm 12 gia đình, là những gia đình được các cán bộ nhân viên giới thiệu tại địa phương mình hoặc những gia đình khó khăn mà cán bộ nhân viên biết được.

Chúng ta không đảm bảo sẽ thay đổi được cuộc sống của họ, nhưng bằng

nghĩa cử cao đẹp của Ban Giám Đốc và tất cả mọi người đã đóng góp cho quỹ từ thiện của công ty, chúng ta cùng nhau gửi đi thông điệp yêu thương (ai) và tôn trọng (kei) con người đến với nhân viên SIK và tất cả mọi người.

Thuy_NguyenAn_Doong