NGÀY HỘI THỂ THAO 2019

Vẫn như mọi năm, ngày hội thể thao năm nay bao gồm 4 môn thi. Mặc dù trời đổ mưa rất to trong một khoảng thời gian ngắn, tuy nhiên không khí ngày hội thể thao vẫn luôn nóng và sôi động.

Sport2019A
Sport2019D
MÔN CHẠY TIẾP SỨC
Sport2019CMÔN BÓNG ĐÁ NAM
Sport2019BMÔN ĐƯA BÓNG VÀO RỔ
Sport2019E
MÔN DƯA CHUỘT ĐÁ ỐNG BƠ