Đại hội công đoàn SIK Việt Nam lần thứ 2 năm 2015

congdoan2

Đại hội công đoàn lần thứ 2 đã được tổ chức vào ngày 19/10 vừa qua tại SIK Việt Nam. Chúng ta hân hạnh chào đón Đại diện Công đoàn khu kinh tế đến tham dự cùng toàn thể cán bộ công nhân viên. Sau một thời gian làm việc và bầu cử, toàn thể đoàn viên SIK Việt Nam đã bầu ra được ban chấp hành Công Đoàn mới gồm:

congdoan3

 Anh Trần Quốc Khánh  Chủ tịch Công Đoàn
 Anh Lê Văn Thưởng  Phó Chủ tịch
 Chị Nguyễn Thị Xuân  Ủy viên
 Anh Tô Xuân Ngọc  Ủy viên
 Anh Phan Văn Dinh  Ủy viên
 Anh Nguyễn Văn Đãng  Ủy viên
 Anh Nguyễn Tiến Đạt  Ủy viên

 

 

 

 

 

Nhiệm kỳ của Ban Chấp Hành mới lần này là 5 năm. Với sự dẫn dắt của anh Trần Quốc Khánh, chúng ta tin rằng tập thể đoàn viên công đoàn công ty SIK Việt Nam sẽ tiếp tục đoàn kết và nâng cao ý thức trách nhiệm kỷ luật nhằm góp phần phát triển giữ gìn mái nhà chung SIK V.